Bakalář informační technologie 2. ročník

Akademický rok 2023/2024, semestr letní

Zkouškové období: 2024-05-06 - 2024-06-07

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all   IPPE104 E105 E112 Kolář 1., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZUE104 E105 E112 Kočí 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden                  
all   IPPE104 E105 E112 Křivka 2., 3., 5., 12., týden                      
xx BPC-AE2T12/SD 2.94 Šotner BPC-AE2 cv T12/SD 2.94 Šotne… 0MS cv A1/1843 Byrtus 0AX cv A4/602 Pavlíková BPC-AE2 pc T12/SC 6.66 Šotner v… 0AX cv A4/602 Pavlíková ITW pc N103 Vaško 2., 4., 5., 11., 12., týden    
xx fapP zk IO/P384 07:00… 2024-05-06 IPP zk E104 E105 E112 08:00… 2024-03-25 0SE zk A4/404 09:00-11:00… 2024-04-29 BPC-PA4 zk T10/N 3.22 11:00… 2024-05-06 1CU20st-L zk U2/310 12:00… 2024-05-20 BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Kufa XPC-ELB zk T12/SC 4.80 15:00… 2024-03-11 1KADH-L Buček rozvrh bude upřesněn před začátkem letního semestru: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/TIM_B_026 4., 6., 8., 10., 12., 14. týden    
xx   KdasP zk IO/P254 08:30… 2024-06-03 AIT cv T10/N 3.23 Ellederová IDS M103 11:00… 2024-04-29 1CU20st-L zk U2/310 12:00… 2024-05-27 BPC-IOT T12/SD 1.52 13:00… 2024-05-06 IDS M103 14:00… 2024-04-29 BAN4 cv T10/N 3.27 Sedláček IBSE104 Očenášek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   KdasP zk IO/P257 08:30… 2024-05-20 BAN4 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová AIT cv T10/N 3.23 Ellederová IDS M103 13:00… 2024-04-29 BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Šotner 9 - 12 týden ITW pc N103 Tesařová 2024-02-19    
xx     BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Kratochvíl BAN4 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová BPC-PSM zk T10/N 1.62 13:30-14:30… 2024-05-27 BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Kufa IBS zk E104 17:00-19:00… 2024-04-08      
xx   BPC-PSM zk T10/N 1.62 08:00-09:30… 2024-05-13 BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Šotner 9 - 12 týden IDS N203 14:00… 2024-04-29 I2C lb O203 Skokanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden IOS zk D0206 D0207 D105 17:00-19:00… 2024-03-25      
xx   BPC-PSM zk T10/N 1.62 08:00-09:30… 2024-05-20 BPC-AE2 pc T12/SC 6.66 Šotner v… BPC-AE2 pc T12/SC 6.66 Šotner v… XPC-ELB zk T12/SC 4.80 14:00… 2024-03-11 I2C lb O203 Matoušek 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden ISJ zk E112 3. termín 2024-06-03      
xx     BPC-AE2 zk T12/SC 6.66 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #1 (prezenčně) 2024-05-06 BPC-AE2 T12/SC 6.66 12:14… 2024-04-08 BPC-PSM zk T10/N 1.62 13:30-18:00 Ústní část ZZK 2024-05-13 IVS N204 N205 18:00… 2024-04-29      
xx     BPC-AE2 zk T12/SD 2.100 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #2 (prezenčně) 2024-05-13 BPC-AE2 T12/SD 2.94 12:10-22:00 hodnocení numerických cvičení 2024-04-08
xx     BPC-AE2 zk T12/SD 2.94 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #4 (prezenčně) 2024-05-20 BPC-IOT zk T12/SD 1.52 12:00-15:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.1 2024-05-06 XPC-ELB zk T12/SC 4.81 15:00… 2024-04-15 IBS zk E112 1. termín 2024-05-20        
xx     BPC-AE2 zk T12/SD 2.94 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #5 (prezenčně) 2024-05-27 BPC-MA2A cv T8/T 5.22 Vítovec IDS N203 14:30-15:30… 2024-04-29 IMA1 cv T8/T 5.22 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden        
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Burian 1., 4., 5., 6., týden BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Kratochvíl I2CO203 Skokanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden ISU zk D0206 15:30-17:00… 2024-03-18 IVS N204 N205 17:00… 2024-04-29        
xx   BPC-PSM zk T10/N 1.62 08:00-09:30… 2024-05-27 BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2024-05-13 DKFII-LU2/327 Fišerová IPK zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 M104 M105 1. termín 2024-05-06 ITW pc N103 Vaško 2., 4., 5., 11., 12., týden        
xx     IDS M103 09:00… 2024-04-29 BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2024-05-20 I2C O203 12:00… 2024-02-05 I2CO203 Matoušek 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden ISU zk D105 15:30-17:00… 2024-03-18 IZLOD0206 D105 Lengál 1., 2., 3., týden      
xx     BPC-IOT zk T12/SD 1.49 09:00-12:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.3 2024-05-13 IDS M103 12:00… 2024-04-29 IBS lb N105 Očenášek 7., 12., 13. týden XPC-ELB zk T12/SC 4.81 15:00… 2024-04-22 ITW pc N103 Tesařová 2024-02-19        
xx     BPC-IOT zk T12/SD 1.49 09:00-12:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.5 2024-05-20 IDS N203 12:30-13:30… 2024-04-29 ISUD0206 D0207 D105 Husa 1., 2., 3., 4., týden IZLOD0206 D105 Holík 4., 5., 6., týden      
xx   BPC-PPK pc T12/SA 2.04 Janda IDS N103 13:00… 2024-05-06 ISUD0206 D0207 D105 Jaroš 5., 6., 8., 10., 13. týden PLAB cv IO/P287 Bumberová sudý      
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Horeličan 2024-02-12 BPC-PSM zk T10/N 1.62 11:00-14:30 Ústní část ZZK 2024-05-20 XPC-PEP zk T10/N 3.30 15:00… 2024-05-13 IVS M104 M105 08 -… 2024-05-13        
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Jílek 3., 7., 8., 9., týden IBS lb N105 Očenášek 7., 12., 13. týden IDS N203 Obhaj… 2024-04-29 ISUD0206 D0207 D105 Goldmann 11., 12., týden PRISIO/E340 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden  
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Cihlář 2024-04-08 IMA1 cv D0207 Fuchs |… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IDS N203 13:30-14:30… 2024-04-29 XPC-PEP zk T10/N 3.30 15:00… 2024-05-20 IVS M104 M105 14 -… 2024-05-20        
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Svědiroh 11., 12., týden ISU zk D105 11:00-12:30… 2024-03-18 ISJ zk D105 2. termín 2024-05-20 mik1P zk IO/P384 15:00… 2024-05-13 IZG pc O204 Kubík 2024-02-12        
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 2024-04-29 ISUD105 Orság 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 12., 13. týden ISU zk D0206 14:00-15:30… 2024-03-18 IZG pc O204 Španěl 2024-02-26        
xx     BPC-PRP zk T12/SD 3.117 09:00-17:00 První termín závěrečné soutěže 2024-05-06 XPC-NE4 cv T10/N 3.23 Soběslavská      
xx     BPC-PRP zk T12/SD 3.117 09:00-17:00 Druhý termín závěrečné soutěže. 2024-05-13 mik1P zk IO/P384 17:00… 2024-05-20        
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-02-26 ISUD105 Jaroš 2024-04-15 ISU zk D105 14:00-15:30… 2024-03-18 IZG pc O204 Šilling 2024-03-11        
xx     IBS lb N105 Očenášek 7., 12., 13. týden IVS N204 N205 11:00… 2024-04-29 ISU zk D105 12:30-14:00… 2024-03-18 ISU zk D0206 předtermín 1 (D0206) 2024-04-29 mik1P zk IO/P384 17:00… 2024-06-03        
xx     IDS N103 09:00… 2024-05-06 IDS M103 10:00… 2024-04-29 IZU zk E104 E105 E112 11:00… 2024-03-25 ITW pc N103 Očenášek 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden ISU zk D105 předtermín 1 (D105) 2024-04-29 uceP cv IO/P164 Zahoran      
xx     IDS N203 09:00… 2024-04-29 IDS N103 10:00… 2024-05-06 IVS M104 M105 06 -… 2024-05-13 IVS N204 N205 13:00… 2024-04-29 ITW pc N103 Očenášek 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-25        
xx   IMA1 cv T8/T 5.22 Fusek 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IDS N203 10:00… 2024-04-29 XPC-FR2 T8/T 3.12 11:00… 2024-05-20 IVS M104 M105 12 -… 2024-05-20 IVS M104 M105 07 -… 2024-05-13 IZG pc O204 Reich 2024-04-08        
xx     IMA1D105 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IZUE104 E105 E112 Kočí 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden PLAB IO/P157 13:00… 2024-05-20 IVS M104 M105 13 -… 2024-05-20 IZG pc O204 Milet 2024-04-22        
xx     IPP zk E104 E105 E112 09:00… 2024-03-25 IMA1 cv T8/T 5.22 Fusek 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden   XPC-ELB zk T12/SC 4.81 13:00… 2024-04-15 IZG pc O204 Kubík 2024-02-12 IZG pc O204 Kubík 2024-02-19        
xx     IPA zk D105 09:00-11:00… 2024-05-20 XPC-VPM cv T8/T 5.03 Šmarda sudý XPC-ELB zk T12/SC 4.81 13:00… 2024-04-22 IZG pc O204 Vaško 2024-02-26 IZG pc O204 Španěl 2024-03-04        
xx     IPA zk E112 09:00-14:00 Zkouška 6 (pouze písemná) 2024-06-03 IZG pc O204 Šilling 2024-03-11 IZG pc O204 Šilling 2024-03-18        
xx   IPPE104 E105 E112 Kolář 1., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden XPC-VPM cv T8/T 5.03 Šmarda lichý   IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-25 IZG pc O204 Reich 2024-04-15        
xx   IPPE104 E105 E112 Křivka 2., 3., 5., 12., týden fapP zk IO/P381 11:00… 2024-05-06     IZG pc O204 Reich 2024-04-08 IZG pc O204 Milet 2024-04-29        
xx     IPP zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2024-05-13     IZG pc O204 Milet 2024-04-22            
xx     KdasP zk IO/P257 09:10… 2024-05-20 IPP zk E104 E105 E112 10:00… 2024-03-25 marP zk IO/P384 11:30-12:30… 2024-05-06   IZG pc O204 Kubík 2024-02-19            
xx     ISJ zk D105 1. termín 2024-05-06     IZG pc O204 Vaško 2024-03-04            
xx     ISU zk D105 2. termín 2024-05-20     IZG pc O204 Šilling 2024-03-18            
xx     ISU zk E112 3. termín (E112) 2024-06-03     IZG pc O204 Reich 2024-04-15            
xx     XPC-EIC T12/SC 2.86 09:00… 2024-04-22 ITW pc N103 Vaško 2024-02-12     IZG pc O204 Milet 2024-04-29            
xx     fapP zk IO/P384 09:00… 2024-05-20 ITW pc N103 Očenášek 3., 4., 5., 11., 12., týden   PLAB cv IO/P287 Bumberová sudý IZLO cv A112 Holík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden          
xx     IVH se D0206 Mrázek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. týden     PLAB cv IO/P287 Bumberová lichý PLAB cv IO/P287 Bumberová sudý          
xx     IVH se D0206 Matoušek 2024-03-25       XPC-ELB zk T12/SC 4.80 14:00… 2024-04-08 PLAB cv IO/P287 Bumberová lichý          
xx     IVS M104 M105 05 -… 2024-05-13       XPC-ELB zk T12/SC 4.81 14:00… 2024-04-15 XPC-NE2 cv T10/N 3.23 Soběslavská          
xx       IVS N204 N205 10:00… 2024-04-29       XPC-ELB zk T12/SC 4.81 14:00… 2024-04-22 XPC-PEPT10/N 3.29 Švandová      
xx     IZG zk D105 E112 2. termín 2024-05-27     XPC-NE4 cv T10/N 3.23 Soběslavská uceP cv IO/P164 Zahoran          
xx     IZLO cv A112 Lengál 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden       XPC-PEP T10/N 3.29 14:00… 2024-05-13              
xx     IZLO cv A113 Holík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden     fapPIO/P384 Bartoš              
xx     KdasP zk IO/P287 09:00-11:00… 2024-07-22   fapP zk IO/P164 12:00-15:00 Termín č. 1 2024-05-06              
xx       N2 cv A1/1032 Ryšavá                    
xx       PLAB IO/P157 10:00… 2024-05-20                      
xx       XPC-EIC T12/SC 2.86 10:00… 2024-04-22                      
xx     XPC-FR2 cv T10/N 3.24 Šedrlová                      
xx     XPC-VPMT8/T 5.03 Šmarda                      
xx       XPC-VPM zk T8/T 6.16 10:00-12:00… 2024-04-29                    
xx       fapP zk IO/P164 10:00-15:00 Termín č. 7 2024-05-20              
xx     marP zk IO/P384 09:30-10:30… 2024-05-06                      
xx       marP zk IO/P288 10:30-11:30… 2024-05-27                    
xx       marP zk IO/P384 10:30-11:30… 2024-05-06                    
Út all   IPKE104 E105 E112 Veselý 1., 2., 3., 5., 8., 9., 12., 13. týden IDSD105 Bartík 1., 6., týden                  
all   IPKE104 E105 E112 Dolejška 2024-02-27 IDSD105 Rychlý 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden                  
all   IPKE104 E105 E112 Ryšavý 6., 7., 10., 11., týden                        
xx   0MV cv A4/615 Tomášek BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2024-05-07 0A8 cv A4/402 Wolná 0AX cv A4/602 Pavlíková T1FA2/515 Dolož… IMA1 cv A113 Hliněná marP cv IO/P157 Ulrichová  
xx   IDS N203 08:00… 2024-04-30 AIT cv T10/N 3.23 Ellederová 0MS cv A1/1843 Byrtus BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Malucha BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Theumer 9 - 12 týden mik1P cv IO/P292 Kruntorádová  
xx   ITW zk D105 08:30… 2024-03-19 BAN3 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová BPC-PA4 zk T10/N 3.23 11:00… 2024-04-30 1DS-2 cv U5/118 Králík IDS N203 14:00… 2024-04-30 BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Malucha   IPA pc N203 Goldmann 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden    
xx   ITW zk D105 08:30… 2024-04-30 BAN4 cv T10/N 3.27 Sedláček AIT cv T10/N 3.23 Ellederová BPC-MOL Šmajs 13:00… BPC-MOL lb Šmajs 15:00…   ISU pc N103 Klhůfek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden    
xx     BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Král BAN4 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová IDS N203 13:00… 2024-04-30 IVS C235 14:00… 2024-05-21 BPC-PRP zk T12/SD 1.47 15:00-17:00… 2024-05-07   ISU pc N103 Sedlák 2024-04-02    
xx   BPC-MA2A cv T8/T 5.22 Vítovec IDS zk D105 10:00… 2024-04-02 BAN4 cv T10/N 3.27 Sedláček IDS N203 13:30-14:30… 2024-04-30 HLS-KEA/118 Vejpustek   ISU pc N104 Husa    
xx     BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Theumer 9 - 12 týden IVS N204 N205 13:00… 2024-04-30 IDS N203 14:30-15:30… 2024-04-30 IOS zk D0206 D0207 D105 E105 E112 1. termín 2024-05-07      
xx   BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 08:00-10:00… 2024-06-11 IPP zk E104 E105 E112 10:00… 2024-03-26 BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Král IJC zk D105 1. termín 2024-05-21 IJCD0206 D105 Peringer ISU pc N105 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., týden    
xx   BPC-PA2 zk T12/SD 2.100 08:00-09:30… 2024-04-30 BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 10:30-12:30 3. termín 2024-06-11 IMA1D0206 D105 Hliněná IMA1 cv A113 Hliněná 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   ISU pc N105 Náhradní testy 2024-04-23    
xx   BPC-PA2 cv T12/SD 2.100 Langerová BPC-ZSLT12/SD 2.99 Mézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13. týden T1F cv A2/515 Dolož… IPAE105 Orság 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Kubík 2024-02-13    
xx     IDS N203 Obhaj… 2024-04-30 BPC-PA2 zk T10/N 3.24 10:00-11:30… 2024-05-21 BPC-ZSLT12/SD 2.99 Jiřík 7., 8., týden   IPAE105 Goldmann 2024-02-27 IZG pc O204 Vaško 2024-02-27    
xx   IPKE104 E105 E112 Veselý 1., 2., 3., 5., 8., 9., 12., 13. týden BPC-PA2 zk T10/N 3.24 10:00-11:30… 2024-05-28 F2 cv A4/406 Denemarková ISU pc N103 Goldmann 2024-02-06 IPA pc N203 Goldmann 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-12    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-07 BPC-PA2 zk T10/N 3.24 11:00-12:30… 2024-05-14 IOS zk D0206 D0207 D105 E104 E112 G202 1. termín 2024-05-07 ISU pc N103 Klhůfek 2024-02-06 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-14 IBS zk E112 3. termín 2024-06-04 IOS zk E104 Studenti se specifickými potřebami (1. termín) 2024-05-07    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-21 IDS zk D105 11:00… 2024-04-02 IDS D105 Hroma… 2024-02-27 IZU zk E104 E105 E112 13:00… 2024-03-26 ISU pc N103 Grézl 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISU pc N103 Grézl 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Reich 2024-04-09    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-28 IPP zk E104 E105 E112 11:00… 2024-03-26 IDS D105 Hroma… 2024-03-12 PLAB IO/P157 13:00… 2024-05-14 ISU pc N103 Sedlák 2024-03-12 ISU pc N104 Husa IZG pc O204 Milet 2024-04-23    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-06-04   IDS D105 Hroma… 2024-03-19 PLAB IO/P157 13:00… 2024-05-21 ISU pc N104 Husa ISU pc N105 Jaroš 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Kubík 2024-02-20    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-06-11   IDS D105 Hroma… 2024-03-26 XPC-EIC T12/SC 2.86 13:00… 2024-05-21 ISU pc N105 Jaroš 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISU pc N105 Olšák 2., 3., týden IZG pc O204 Vaško 2024-03-05    
xx   IPKE104 E105 E112 Dolejška 2024-02-27 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-07 fapP zk IO/P384 13:00… 2024-05-07 ISU pc N105 Olšák 2., 3., týden IVS M104 M105 11 -… 2024-05-14 IZG pc O204 Šilling 2024-03-19    
xx   IPKE104 E105 E112 Ryšavý 6., 7., 10., 11., týden GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-14   ITW pc N204 Hynek 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IZA zk E104 3. termín 2024-06-04 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02    
xx   ISU pc N103 Orság 2024-02-06 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-21   IVS N204 N205 14:00… 2024-04-30   IZG pc O204 Kubík 2024-02-13 IZG pc O204 Reich 2024-04-16    
xx   ISU pc N103 Grézl 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-28   IVS M104 M105 10 -… 2024-05-14 IZG pc O204 Vaško 2024-02-27 IZG pc O204 Milet 2024-04-30    
xx   ISU pc N104 Setinský GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-06-04   IZG pc O204 Kubík 2024-02-13 IZG pc O204 Šilling 2024-03-12 IZG O204 18:00-20:00… 2024-03-26    
xx   ISU pc N105 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., týden IAM zk E105 10:00-12:00… 2024-05-07 IMA1 cv T8/T 5.22 Fusek 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Vaško 2024-02-27 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26 IZG O204 18:00-20:00… 2024-03-26    
xx   ITWD105 Hynek 1., 2., 3., 9., 10., 11., týden IDSD105 Bartík 1., 6., týden   IZG pc O204 Šilling 2024-03-12 IZG pc O204 Reich 2024-04-09 IZG O204 18:00-20:00… 2024-03-26    
xx   ITWD105 Burget 4., 5., 6., 8., 12., týden IDSD105 Rychlý 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26 IZG pc O204 Milet 2024-04-23 IZG O204 18:00-20:00… 2024-03-26    
xx   ITWD105 Burget, Hynek 7., 13. týden IMA1 cv T8/T 5.22 Fusek 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden INC zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 M104 M105 1. termín 2024-05-14 IZG pc O204 Reich 2024-04-09 IZG pc O204 Kubík 2024-02-20        
xx     ITW zk D105 09:15… 2024-03-19 IPK zk D105 2. termín 2024-05-21 ISU pc N103 N104 IZG pc O204 Milet 2024-04-23 IZG pc O204 Vaško 2024-03-05        
xx     IPP zk D0206 D105 2. termín 2024-05-28 ISU pc N105 Jaroš 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Kubík 2024-02-20 IZG pc O204 Šilling 2024-03-19        
xx     ITW zk D105 09:15… 2024-04-30 ISU pc N103 Orság 2024-02-06 ISU pc N105 Olšák 2., 3., týden IZG pc O204 Vaško 2024-03-05 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02        
xx   IZG pc O204 Kubík 2024-02-13 ISU pc N103 Grézl 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISU pc N105 Orság 2024-04-09 IZG pc O204 Šilling 2024-03-19 IZG pc O204 Reich 2024-04-16        
xx   IZG pc O204 Vaško 2024-02-27 ISU pc N104 Setinský ITW pc N204 Hynek 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02 IZG pc O204 Milet 2024-04-30        
xx   IZG pc O204 Šilling 2024-03-12 ISU pc N105 Goldmann 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden IZLO cv D0207 Holík 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZG pc O204 Reich 2024-04-16 XPC-EIC lb T12/SC 2.86 Kadlec        
xx   IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26 ISU pc N105 Orság 2024-04-09 N2 cv A1/1032 Ryšavá IZG pc O204 Milet 2024-04-30   marP cv IO/P157 Ulrichová      
xx     IVS M104 M105 09 -… 2024-05-14 IVS M104 M105 16 -… 2024-05-21   IZG zk D105 3. termín 2024-06-04   mik1P cv IO/P292 Kruntorádová      
xx     IVS M104 M105 15 -… 2024-05-21 KdasPIO/P384 Kalová IZLO zk D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 13:00-15:00… 2024-05-28 fapP cv IO/E340 Sobotková lichý          
xx   IZG pc O204 Reich 2024-04-09 IZA zk E112 1. termín 2024-05-07 XPC-EIC T12/SC 2.86 12:30-13:30… 2024-04-30 N2 cv A1/1032 Ryšavá            
xx   IZG pc O204 Milet 2024-04-23 IZG pc O204 Kubík 2024-02-13   XPC-EIC T12/SC 2.86 13:30-14:30… 2024-04-30 mik1P cv IO/P292 Kruntorádová          
xx   IZG pc O204 Kubík 2024-02-20 IZG pc O204 Vaško 2024-02-27     XPC-EIC T12/SC 2.86 14:30… 2024-04-30              
xx   IZG pc O204 Vaško 2024-03-05 IZG pc O204 Šilling 2024-03-12     XPC-EIC T12/SC 2.86 14:00… 2024-05-21              
xx   IZG pc O204 Šilling 2024-03-19 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26     XPC-ELBT12/SF 2.162 Kadlec            
xx   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02 IZG pc O204 Reich 2024-04-09   ZFI zk IO/P381 13:00-14:30… 2024-03-12              
xx   IZG pc O204 Reich 2024-04-16 IZG pc O204 Milet 2024-04-23   ZFI zk IO/P381 13:00-14:30… 2024-04-30              
xx   IZG pc O204 Milet 2024-04-30 IZG pc O204 Kubík 2024-02-20   ucePIO/P384 Křížová              
xx   IZLO cv A113 Lengál 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZG pc O204 Vaško 2024-03-05                    
xx     XPC-EIC T12/SC 2.86 09:00… 2024-05-14 IZG pc O204 Šilling 2024-03-19                    
xx     fapP zk IO/P384 09:00… 2024-05-07 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02                    
xx       IZG pc O204 Reich 2024-04-16                    
xx       IZG pc O204 Milet 2024-04-30                    
xx     IZLO zk D0206 D0207 D105 E112 3. termín 2024-06-04 KdasP zk IO/P384 11:30-12:45… 2024-03-12                  
xx       PLAB IO/P157 10:00… 2024-05-14 KdasP zk IO/P384 11:45-12:45… 2024-04-16                  
xx       N6 cv A1/1032 Ryšavá                    
xx       PLAB IO/P157 10:00… 2024-05-21 PLABIO/P381 Koráb                  
xx       PLAB IO/P157 10:00… 2024-05-28 ZFI cv IO/P284 Srbová                  
xx       XPC-EIC T12/SC 2.86 10:00… 2024-05-14                      
xx       XPC-VPM zk T8/T 6.16 10:00-12:00… 2024-05-07                    
xx       XPC-VPM zk T8/T 6.16 10:00-12:00… 2024-05-28                    
xx     ZFI cv IO/P284 Srbová                      
xx       fapP zk IO/P164 10:00-18:00 Termín č. 2 2024-05-07        
St all                     IZGD0206 D105 Milet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden    
xx   BPC-IOTT12/SD 1.52 Mašek 0A8 cv A4/402 Wolná BPC-ZSW pc T12/SE 5.127 Musil 0SE cv A4/404 Staňková BPC-PSMT8/T 2.35 Starý   IMK T8/T 5.27 Koktavý…  
xx   0MR lb A1/0636 Holoubek 1., 2., 3., 4., týden   BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Král 9 - 12 týden BPC-PSM zk T8/T 2.35 16:01… 2024-03-20 IIZ zk N205 17:00… 2024-03-13 ISU pc N103 Semerád 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden    
xx   0MR lb A1/0636 Nevoral 5., 6., 7., týden   HKO cv L314 Kalášek 2024-05-01 BPC-MA2A cv T8/T 5.22 Vítovec… HKO cv L314 Kalášek lichý    
xx   0MR lb A1/0636 Hůlka 8., 9., týden   IAMD0207 Lengál 1., 2., 3., týden BPC-ZSW pc T12/SE 5.127 Musil ICS C304 16:00… 2024-05-22 IMK lb T8/T 3.07 Trčka lichý      
xx   0MR lb A1/0636 Juříček 10., 11., 12., 13. týden   HVR cv L314 Kalášek lichý ICS C304 16:15… 2024-05-22 IMK pc T8/T 5.27 Bogatyreva sudý      
xx BPC-MOL lb Šmajs 7:30 … BAN3 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová   IAMD0207 Holík 4., 5., 6., týden ICS C304 14:00… 2024-05-22 ICS C304 15:00… 2024-05-22 IIZ pc N203 Ergens 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden ISU pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden    
xx   ICS C304 08:00… 2024-05-22 BAN4 cv T10/N 3.27 Walek   IAMD0207 Hliněná 7., 8., 9., týden ICS C304 14:15… 2024-05-22 ICS C304 15:15… 2024-05-22 IIZ zk N205 16:00… 2024-04-24 IZG zk D0206 D105 17:00… 2024-03-13 ISU pc N105 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden    
xx   BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Král 9 - 12 týden IAMD0207 Češka 10., 11., 12., týden ICS C304 14:30… 2024-05-22 ICS C304 15:30… 2024-05-22 IMA1 cv A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden        
xx   ICS C304 08:15… 2024-05-22 BPC-AE2 zk T12/SC 6.66 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #6 (prezenčně) 2024-05-29 ICS C304 12:00… 2024-05-22 ICS C304 13:00… 2024-05-22 ICS C304 14:45… 2024-05-22 ICS C304 15:45… 2024-05-22 IOS zk D0206 D0207 D105 E105 E112 3. termín 2024-06-05        
xx   ICS C304 08:30… 2024-05-22 BPC-AE2 zk T12/SD 2.94 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #3 (prezenčně) 2024-05-15 ICS C304 12:15… 2024-05-22 ICS C304 13:15… 2024-05-22 IIZN203 Ergens 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden IOS zk E104 3. termín - prodloužení 2024-06-05      
xx   ICS C304 08:45… 2024-05-22 BPC-AUDT8/T 0.10 Kratochvíl IAN pc Q304 Bendel 2., 4., 5., 7., 10., 12., týden ICS C304 13:30… 2024-05-22 IMA1 cv D0207 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden ISU pc N103 Semerád 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden        
xx   FITAula profesora Braunera Klapetek BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2024-05-29 ICS C304 12:30… 2024-05-22 ICS C304 13:45… 2024-05-22 XPC-EIC T12/SC 2.86 14:00… 2024-04-24 IMKT8/T 3.02 Koktavý IZGD0206 D105 Milet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden    
xx     BPC-MOL lb Šmajs 9:30 …   ICS C304 12:45… 2024-05-22 PLAB IO/P157 13:00… 2024-05-15 IOSD0206 D105 Vojnar 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden marP cv IO/P157 Ulrichová      
xx     BPC-PRP zk T12/SD 3.117 09:00-17:00 Poslední termín závěrečné soutěže 2024-05-22          
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-02-28 IJA se E104 E112 Kočí 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden IOSD0206 D105 Lengál 2024-03-06          
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-06   IPK zk D105 3. termín 2024-05-29 IOSD0206 D105 Rogalewicz 2024-04-10          
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-13   ISU pc N103 Goldmann 2024-02-07 XPC-EIC T12/SC 2.86 14:00… 2024-05-15 IOS zk D0206 D0207 D105 E112 G202 2. termín 2024-05-22          
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-20   ISU pc N103 Grézl 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden ISU pc N103 Klhůfek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., týden ISU pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden        
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-27   ISU pc N103 Sakin 2024-03-13 ISU pc N103 Semerád 2024-04-03 ISU pc N105 Jaroš 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden        
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-04-03   ISU pc N104 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., týden ISU pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden ISU pc N105 Olšák 2., 3., týden        
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-04-10   ISU pc N104 Setinský 7., 11., týden ISU pc N105 Jaroš 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden IZLO cv A112 Dacík 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden        
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-04-17   ISU pc N105 Jaroš 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden ISU pc N105 Olšák 2., 3., týden            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-04-24   ISU pc N105 Olšák 2., 3., týden IZAG202 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden            
xx   HKO cv L314 Kalášek 2024-05-01 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-02-28 ITS zk D105 13:00-14:30… 2024-05-22 XPC-IPDT8/T 3.22 Pavlíčková      
xx     ICS C304 09:00… 2024-05-22 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-06 ITS zk E112 3. termín 2024-06-05 fapP zk IO/P381 15:00… 2024-05-29            
xx     ICS C304 09:15… 2024-05-22 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-13 XPC-EIC T12/SC 2.86 13:00… 2024-04-24 IZG pc O204 Kubík 2024-02-14            
xx     ICS C304 09:30… 2024-05-22 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-20 XPC-EIC T12/SC 2.86 13:00… 2024-05-15 IZG pc O204 Vaško 2024-02-28            
xx     ICS C304 09:45… 2024-05-22 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-27 XPC-ELB zk T12/SC 4.80 13:00… 2024-03-13 IZG pc O204 Šilling 2024-03-13            
xx   IMA1 cv T8/T 5.22 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-04-03 XPC-ELB zk T12/SC 4.80 13:00… 2024-04-10 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-27            
xx   ISU pc N103 N104 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-04-10   IZG pc O204 Reich 2024-04-10            
xx   ISU pc N105 Orság 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-04-17   IZG pc O204 Milet 2024-04-24            
xx   ISU pc N105 Goldmann 2024-04-10 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-04-24   IZG pc O204 Kubík 2024-02-21            
xx   HKO cv L314 Kalášek lichý ITW pc N203 John 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IZG pc O204 Vaško 2024-03-06            
xx   R2 cv A1/1140 Vallová HVR cv L314 Kalášek 2024-05-01 IVSD0206 D105 Dytrych 1., 3., 4., 5., 11., týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-20            
xx     IANG202 Malík 1., 3., 6., 8., 9., 11., týden   IVSD0206 D105 Kozák 2024-02-14 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-03            
xx     IAN pc Q304 Bendel 2., 4., 5., 7., 10., 12., týden   IVSD0206 D105 Malík 6., 9., týden IZG pc O204 Reich 2024-04-17            
xx       ICS C304 10:00… 2024-05-22   IVSD0206 D105 Dytrych,… 7., 8., 10., týden IZLO cv A112 Dacík 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden            
xx       ICS C304 10:15… 2024-05-22   IZG pc O204 Kubík 2024-02-14 N2 cv A1/1032 Ryšavá            
xx       ICS C304 10:30… 2024-05-22   IZG pc O204 Vaško 2024-02-28   fapP zk IO/P164 15:00-20:00 Termín č. 9 2024-05-29    
xx       ICS C304 10:45… 2024-05-22   IZG pc O204 Šilling 2024-03-13                
xx       IDS zk D0206 D105 3. termín 2024-06-05 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-27                
xx       IDS E112 Hroma… 2024-02-28   IZG pc O204 Reich 2024-04-10                
xx       IDS E112 Hroma… 2024-03-13   IZG pc O204 Milet 2024-04-24                
xx       IDS E112 Hroma… 2024-03-20   IZG pc O204 Kubík 2024-02-21                
xx       IDS E112 Hroma… 2024-03-27   IZG pc O204 Vaško 2024-03-06                
xx       IMA1 cv D0207 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-20                
xx       IMA1 cv T8/T 5.22 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-03                
xx     IOSD105 Vojnar 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden IZG pc O204 Reich 2024-04-17                
xx     IOSD105 Lengál 2024-03-06 N4 cv A1/1032 Ryšavá                
xx     IOSD105 Rogalewicz 2024-04-10 XPC-ELB zk T12/SC 4.80 12:00… 2024-03-13 fapP cv IO/E339 Sobotková sudý              
xx       ISU pc N103 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden XPC-ELB zk T12/SC 4.80 12:00… 2024-03-27 fapP cv IO/E339 Sobotková lichý              
xx       ISU pc N104 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., týden XPC-ELB zk T12/SC 4.80 12:00… 2024-04-10                  
xx       ISU pc N104 Grézl 2024-03-20                    
xx       ISU pc N104 Klhůfek 2024-04-17                    
xx       ISU pc N105 Orság 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden                    
xx       ISU pc N105 Jaroš 2024-04-10                    
xx       ITW pc N203 John 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden                    
xx       IZG pc O204 Kubík 2024-02-14                    
xx       IZG pc O204 Vaško 2024-02-28                    
xx       IZG pc O204 Šilling 2024-03-13                    
xx       IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-27                    
xx       IZG pc O204 Reich 2024-04-10                    
xx       IZG pc O204 Milet 2024-04-24                    
xx       IZG pc O204 Kubík 2024-02-21                    
xx       IZG pc O204 Vaško 2024-03-06                    
xx       IZG pc O204 Šilling 2024-03-20                    
xx       IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-03                    
xx       IZG pc O204 Reich 2024-04-17                    
xx     IZU zk D0206 D0207 D105 1. termín 2024-05-15                    
xx     KdasP zk IO/P287 09:00-11:00… 2024-07-17 JA3 cv T10/N 3.27 Walek                  
xx       N8 cv A1/1032 Ryšavá                    
xx       PLAB IO/P157 10:00… 2024-05-15 XPC-KPT cv T8/T 3.22 Pavlíčková              
xx       R2 cv A1/1140 Vallová                    
xx     XPC-FR2 cv T10/N 3.25 Šedrlová fapP cv IO/E339 Sobotková sudý                  
xx     XPC-ITA2 cv T10/N 3.24 Langerová fapP cv IO/E339 Sobotková lichý                  
xx       XPC-VPM zk T8/T 6.16 10:00-12:00… 2024-05-15                    
xx     marPIO/P384 Kaňovská                      
Čt xx ICS C228 07:45… 2024-05-30 BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 08:00-10:00… 2024-05-09 0SE cv A4/404 Staňková 0AX cv A4/602 Pavlíková 0SE cv A4/404 Staňková 1CNCO cv U9/108 Váňa ICP se D105 Peringer 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden    
xx   BPC-PSM lb T10/N 1.62 Starý 0SE zk A4/404 10:00-12:00… 2024-05-02 BPC-PSM lb T10/N 1.62 Starý 0SE zk A4/404 14:00-16:00… 2024-05-02 XPC-ELB zk T12/SC 4.81 16:00… 2024-04-18 BAN4 cv T10/N 3.23 Smutný      
xx   BPC-PSM zk T10/N 1.62 08:00-09:30… 2024-05-09 1HERDESpočítačová učebna Vaněk ICS C304 12:00… 2024-05-16 BPC-IOT lb T12/SC 5.35 Dvořák AEU cv T10/N 3.23 Smutný INC se D105 Matoušek 1., 2., 3., 6., 7., týden ICP se E112 Peringer 2024-05-02    
xx   ICS C228 08:00… 2024-05-30 AIT cv T10/N 3.23 Ellederová AIT cv T10/N 3.23 Ellederová ICS C228 13:45… 2024-05-30 BPC-MA2AT8/T 0.30 Vítovec IJC zk E112 3. termín 2024-06-06      
xx   ICS C228 08:15… 2024-05-30 BAN4 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová BAN2 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Burian 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., týden IMA1 cv T8/T 5.22 Fuchs ISU pc N103 Sakin    
xx   ICS C228 08:30… 2024-05-30 BPC-PRP zk T12/SD 1.47 09:00-11:00… 2024-05-23 BAN4 cv T10/N 3.27 Walek BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Jílek 7., 8., 9., týden   INC se D105 Kekely 4., 5., 10., týden ISU pc N104 Husa    
xx   BPC-PSM zk T10/N 1.62 08:00-09:30… 2024-05-16 BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2024-05-02 BPC-IOT zk T12/SD 1.52 12:00-15:00 Semestrální zkouška - předtermín 2024-05-02 BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Mézl 1., 7., 11., 13. týden INC se D105 Setinský 11., 12., týden ISU pc N105    
xx   BPC-PSM zk T10/N 1.62 08:00-09:30… 2024-05-23 BPC-IOT lb T12/SC 5.35 Dvořák ICS C304 12:15… 2024-05-16 BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Cihlář 2024-04-11 ISU pc N103 Sakin IZG pc O204 Kubík 2024-02-15    
xx   ICS C228 08:45… 2024-05-30 BPC-IOT zk T12/SD 1.47 09:00-12:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.2 2024-05-09 ICS C304 12:30… 2024-05-16 BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Horeličan 2024-04-18 ISU pc N104 Husa IZG pc O204 Vaško 2024-02-29    
xx   ICS C304 08:45… 2024-05-16 BPC-IOT zk T12/SD 1.47 09:00-12:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.4 2024-05-16 ICS C304 12:45… 2024-05-16 BPC-PRP lb T12/SD 1.51 2024-05-02 IZA se D0207 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-14    
xx   BPC-PSM zk T10/N 1.62 08:00-09:30… 2024-06-06 BPC-IOT T12/SC 5.35 10:00-17:00 Obhajoba projektu 2024-04-25 IZG zk L225 17:15… 2024-04-04 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-28    
xx   HKO cv L314 Kalášek 2024-05-02 BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 10:30-12:30 1. termín 2024-05-09 BPC-PSM zk T10/N 1.62 13:00-17:00 Ústní část ZZK 2024-05-23 mik1P zk IO/P384 17:00… 2024-05-09 IZG pc O204 Reich 2024-04-11    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-09 BPC-PA4 zk T10/N 3.22 11:00… 2024-05-09 IDS M103 12:00… 2024-05-02 BPC-PSM zk T10/N 1.62 13:30-18:00 Ústní část ZZK 2024-05-09 IZG pc O204 Milet 2024-04-25    
xx KdasP zk IO/P254 07:55-08:25… 2024-05-09 BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Burian 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., týden XPC-ELB zk T12/SC 4.80 12:00… 2024-03-07 BPC-PSM zk T10/N 1.62 13:30-23:59 Ústní část ZZK 2024-05-16
xx   KdasP zk IO/P254 08:30… 2024-05-09 BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Jílek 7., 8., 9., týden XPC-ELB zk T12/SC 4.80 12:00… 2024-04-11 BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Mézl 1., 7., 11., 13. týden BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Lázňovský 3., 5., týden mik1P zk IO/P384 17:00… 2024-05-16 IZG pc O204 Kubík 2024-02-22    
xx   KdasP zk IO/P254 08:30… 2024-05-16 BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Cihlář 2024-04-11   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Lázňovský 3., 5., týden BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Jiřík 2024-04-04 mik1P zk IO/P384 17:00… 2024-05-23 IZG pc O204 Vaško 2024-03-07    
xx   KdasP zk IO/P254 08:30… 2024-05-30 BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Horeličan 2024-04-18   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Jiřík 2024-04-04 ICS C304 15:00… 2024-05-16 IZLO cv A113 Lengál 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-21    
xx     BPC-PRP lb T12/SD 1.51 2024-05-02   BPC-ZSL zk T12/SD 2.99 13:00-14:30… 2024-05-30 IZA se D0207 Hrubý 2024-05-02 mik1P zk IO/P384 17:00… 2024-05-30 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-04    
xx     ICS C228 09:00… 2024-05-02 BPC-PSM lb T10/N 1.62 Starý   BPC-ZSL zk T12/SF 1.141 13:00-14:30… 2024-05-16 RETG202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden mik1P zk IO/P384 17:00… 2024-06-06 IZG pc O204 Reich 2024-04-18    
xx   BPC-PSM zk T10/N 1.62 08:00-23:59 Zápočtový test 2024-05-02
xx   BPC-PSM T10/N 1.62 08:00-23:59 Hodnocení laboratoří 2024-05-02
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-16 BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Mézl 1., 7., 11., 13. týden BPC-ZSL zk T12/SF 1.141 13:00-14:30… 2024-05-23 XPC-ELB zk T12/SC 4.81 15:00… 2024-04-11     IZG pc O204 Milet 2024-05-02    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-23 BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Lázňovský 3., 5., týden FIK cv G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden XPC-ELB zk T12/SC 4.81 15:00… 2024-04-18   PRMG202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-30 BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Jiřík 2024-04-04 ICS C304 13:00… 2024-05-16 ICS cv D0207 Pluskal… 1., 2., 4., 11., týden            
xx     ICS C228 09:15… 2024-05-02 F2 cv A4/406 Denemarková HVR cv L314 Kalášek lichý            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-06-06 IDS M103 11:00… 2024-05-02 IAM cv A113 Lengál 1., 2., 3., týden ICS cv D0207 Jašek… 8., 9., týden            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-06-13 XPC-ITA2 T10/N 3.24 11:00… 2024-05-02 IAM cv A113 Holík 4., 5., 6., týden ICS C228 14:00… 2024-05-30 XPC-ELB zk T12/SC 4.81 15:00… 2024-04-25            
xx     ICS C228 09:30… 2024-05-02 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-09 ICS C304 13:15… 2024-05-16 ICS C228 14:15… 2024-05-30 XPC-IPD zk T10/N 3.30 15:00-17:00… 2024-05-02          
xx     ICS C228 09:45… 2024-05-02 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-16 ICS C304 13:30… 2024-05-16 ICS C304 14:00… 2024-05-16 XPC-IPD zk T10/N 3.30 15:00-17:00… 2024-05-09          
xx     ICS C228 09:00… 2024-05-30 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-23 ICS C304 13:45… 2024-05-16 ICS C304 14:15… 2024-05-16 fapP zk IO/P164 15:00-20:00 Termín č. 8 2024-05-23    
xx     ICS C228 09:15… 2024-05-30 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-05-30 IDS M103 13:00… 2024-05-02 ICS C304 14:30… 2024-05-16 uceP cv IO/P287 Gláserová          
xx     ICS C228 09:30… 2024-05-30 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-06-06 INC se D0207 D105 Matoušek 1., 2., 3., 6., 7., týden ICS C304 14:45… 2024-05-16              
xx     ICS C228 09:45… 2024-05-30 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-06-13 IDS M103 13:30-14:30… 2024-05-02              
xx   HKO cv L314 Kalášek lichý IAM cv A113 Hliněná 7., 8., 9., týden IDS M103 14:00… 2024-05-02              
xx     ICS C304 09:00… 2024-05-16 HVR cv L314 Kalášek 2024-05-02 IAM cv A113 Andriushchenko 10., 11., 12., týden IDS M103 14:30-15:30… 2024-05-02            
xx     ICS C304 09:15… 2024-05-16 ICS C228 10:00… 2024-05-02 mik1P zk IO/P384 11:00… 2024-05-16 IAM cv A113 2024-05-02 IMA1 cv A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden            
xx     ICS C304 09:30… 2024-05-16 ICS C228 10:15… 2024-05-02 mik1P zk IO/P384 11:00… 2024-05-23 IAM pc N104 N105 Holík 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden INCD105 Fučík 1., 2., 3., 4., týden          
xx     ICS C304 09:45… 2024-05-16 ICS C228 10:30… 2024-05-02   IBS zk E104 2. termín 2024-05-30 INCD105 Kořenek 5., 6., 7., 8., týden          
xx     IDS M103 09:00… 2024-05-02 ICS C228 10:45… 2024-05-02   ICS se E104 E105 Pluskal 2024-02-08 INCD105 Matoušek 10., 11., 12., týden          
xx   IMA1 cv A113 Fusek 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ICS C228 10:00… 2024-05-30   ICS se E112 Pluskal 1., 2., 4., 10., 11., týden IPA pc N205 Goldmann 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden            
xx   ISJD0206 Smrž 2024-05-02 ICS C228 10:15… 2024-05-30   ICS se E112 Jašek 3., 8., 9., 13. týden ISU pc N104 Husa            
xx   ISJD105 Smrž 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., týden ICS C228 10:30… 2024-05-30   ICS se E112 Dybal 5., 12., týden ISU pc N204 Sedlák            
xx   ISJG202 Smrž 2024-04-04 ICS C228 10:45… 2024-05-30   ICS se E112 Tichý 2024-03-14 ITW pc N103 Lazúr 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden            
xx   ISU pc N104 Orság 2024-02-08 ICS C304 10:00… 2024-05-16   ICS se E112 Mrnuštík 2024-03-21 IZG zk E104 E105 E112 14:00… 2024-03-14              
xx   ISU pc N104 Grézl 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ICS C304 10:15… 2024-05-16   IDS zk D0206 D0207 D105 2. termín 2024-05-23 XPC-EIC lb T12/SC 2.86 Steinbauer            
xx   IZG pc O204 Kubík 2024-02-15 ICS C304 10:30… 2024-05-16 KdasP cv IO/P157 Kalová IMA1 zk Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0206 D105 E112 T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 13:30-15:30 1. termín 2024-05-09            
xx   IZG pc O204 Vaško 2024-02-29 ICS C304 10:45… 2024-05-16 KdasP zk IO/P384 11:30-13:00… 2024-03-14 INC se D0207 D105 Kekely 4., 5., 10., týden XPC-EIC T12/SC 2.86 14:00… 2024-05-09              
xx   IZG pc O204 Šilling 2024-03-14 IDS M103 10:00… 2024-05-02 KdasP zk IO/P384 11:00-12:30… 2024-04-18 INC se D0207 D105 Setinský 11., 12., týden XPC-ELB zk T12/SC 4.81 14:00… 2024-04-11              
xx   IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-28 IMA1 cv A113 Fusek 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IPA pc N203 Goldmann 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden XPC-ELB zk T12/SC 4.81 14:00… 2024-04-18              
xx   IZG pc O204 Reich 2024-04-11 INCD0207 D105 Fučík 1., 2., 3., 4., týden IPP zk D0206 D0207 D105 3. termín 2024-06-06            
xx   IZG pc O204 Milet 2024-04-25 INCD0207 D105 Kořenek 5., 6., 7., 8., týden IZLO zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2024-05-16              
xx   IZG pc O204 Kubík 2024-02-22 INCD0207 D105 Matoušek 10., 11., 12., týden KdasP cv IO/P157 Kalová              
xx     INC zk D0206 D0207 D105 3. termín 2024-06-06   ITW pc N103 Lazúr 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden XPC-ELB zk T12/SC 4.81 14:00… 2024-04-25              
xx     INC zk E112 2. termín 2024-05-30   IZG pc O204 Kubík 2024-02-15 fapP zk IO/P384 14:00… 2024-05-23              
xx   IZG pc O204 Vaško 2024-03-07 INC zk D105 10:00… 2024-04-18   IZG pc O204 Vaško 2024-02-29                
xx   ISJ zk D105 08:00-19:35 Půlsemestrální test 2024-04-11    
xx   IZG pc O204 Šilling 2024-03-21 ISU pc N104 Orság 2024-02-08 IZG pc O204 Šilling 2024-03-14                
xx   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-04 ISU pc N104 Grézl 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-28                
xx   IZG pc O204 Reich 2024-04-18 ISU pc N105 Orság IZG pc O204 Reich 2024-04-11                
xx   IZG pc O204 Milet 2024-05-02 ISU pc N204 Sakin 2024-02-08 IZG pc O204 Milet 2024-04-25                
xx   IZLO cv A112 Síč 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden ISU pc N204 Semerád 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Kubík 2024-02-22                
xx     KdasP zk IO/P254 09:10… 2024-05-09 ITSD0206 Smrčka 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Vaško 2024-03-07                
xx     KdasP zk IO/P254 09:10… 2024-05-16 ITSG202 Smrčka 2024-04-04 IZG pc O204 Šilling 2024-03-21                
xx   VSDH2počítačová učebna Vaněk IZG pc O204 Kubík 2024-02-15 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-04                
xx     XPC-EIC T12/SC 2.86 09:00… 2024-05-02 IZG pc O204 Vaško 2024-02-29 IZG pc O204 Reich 2024-04-18                
xx     fapP zk IO/P384 09:00… 2024-05-16 IZG pc O204 Šilling 2024-03-14 IZG pc O204 Milet 2024-05-02                
xx   marP zk IO/P647 08:30-09:30… 2024-05-30 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-28 N2 cv A1/1032 Ryšavá                
xx       IZG pc O204 Reich 2024-04-11   PLAB IO/P157 13:00… 2024-05-16                
xx       IZG pc O204 Milet 2024-04-25   PLAB IO/P157 13:00… 2024-05-23                
xx       IZG pc O204 Kubík 2024-02-22 XPC-EIC lb T12/SC 2.86 Szabó                
xx       IZG pc O204 Vaško 2024-03-07   XPC-EIC T12/SC 2.86 13:00… 2024-05-09                
xx       IZG pc O204 Šilling 2024-03-21   XPC-EIC T12/SC 2.86 13:00… 2024-05-23                
xx       IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-04   XPC-ELB zk T12/SC 4.81 13:00… 2024-04-11                
xx       IZG pc O204 Reich 2024-04-18   XPC-ELB zk T12/SC 4.81 13:00… 2024-04-25                
xx       IZG pc O204 Milet 2024-05-02   XPC-KPT T10/N 3.30 13:00-15:00… 2024-05-02              
xx       IZLO cv A112 Síč 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden   XPC-KPT T10/N 3.30 13:00-15:00… 2024-05-09              
xx     JA3 cv T10/N 3.27 Walek XPC-ITA2 cv T10/N 3.24 Langerová fapP zk IO/P384 13:00… 2024-05-16                
xx     KdasP zk IO/P254 09:50-10:20… 2024-05-16 marP cv IO/E109 Gorošová mik1PIO/P384 Škapa              
xx       KdasP zk IO/P254 10:30… 2024-05-16 uceP cv IO/P287 Gláserová uceP cv IO/P287 Gláserová              
xx       N4 cv A1/1032 Ryšavá                    
xx       PLAB IO/P157 10:00… 2024-05-16                      
xx       PLAB IO/P157 10:00… 2024-05-23                      
xx       XPC-EIC T12/SC 2.86 10:00… 2024-05-02                      
xx       XPC-EIC T12/SC 2.86 10:00… 2024-05-30                      
xx     XPC-ELBT12/SF 2.162 Kadlec                      
xx       XPC-ELB zk T12/SC 4.80 10:00… 2024-03-07                      
xx       XPC-ELB zk T12/SC 4.80 10:00… 2024-04-04                      
xx       XPC-ELB zk T12/SC 4.80 10:00… 2024-04-11                      
xx     fapP zk IO/P164 09:30-12:00 Termín č. 3 2024-05-09                    
xx       fapP zk IO/P164 10:00-18:00 Termín č. 4 2024-05-16        
xx     marP cv IO/E109 Gorošová                      
xx     mik1PIO/P384 Škapa                      
xx     BPC-IOT T12/SC 5.35 09:00… 2024-04-26 IVS N204 N205 10:00… 2024-05-03 1ODI-L cv U5/118 Pec IDS N103 13:30-14:20… 2024-05-03 INC zk D105 15:00… 2024-04-05 BPC-ZSL zk T12/SD 2.99 16:00-17:30… 2024-05-03        
xx   BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 08:00-10:00… 2024-05-31 BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2024-05-10 BPC-PSM lb T10/N 1.62 Bayer, Starý IDS N103 14:30-15:30… 2024-05-03 INC zk D0206 D105 16:00… 2024-04-05          
xx   BPC-PSM lb T10/N 1.62 Bayer, Starý BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2024-05-24 BPC-PSM pc T10/N 1.26 Bayer, Starý INC zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E105 14:00… 2024-04-05 IJC zk D105 2. termín 2024-05-31          
xx   BPC-PSM pc T10/N 1.26 Bayer, Starý BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 10:30-12:30 2. termín 2024-05-31 IDS N103 13:30-14:30… 2024-05-03 IVS M104 M105 03a -… 2024-05-10 IOSD105 Lengál Dobrovolné demonstrační cvičení: souborové systémy. 2024-03-22      
xx BPC-PSM zk T10/N 1.62 00:00-10:00 Ústní část ZZK 2024-05-17 BPC-PSM lb T10/N 1.62 Bayer, Starý IDS N103 12:40-13:30… 2024-05-03 IMA1 zk Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0206 D105 E112 T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 14:00-16:00… 2024-06-07 IOSD105 Lengál 2024-05-03    
xx   IDS N103 08:30-09:30… 2024-05-03 BPC-PSM pc T10/N 1.26 Bayer, Starý IVS C235 12:00… 2024-05-24 IMA1 zk Aula profesora Kalendovského D0206 D105 E112 T12/SF 1.141 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 13:30-15:30 2. termín 2024-05-24 IOSD105 Lengál Dobrovolné demonstrační cvičení: synchronizace, paměť. 2024-04-26    
xx BPC-PSM zk T10/N 1.62 00:00-14:00 Zápočtový test 2024-05-03 IVS N204 N205 14:00… 2024-05-03 IVS N204 N205 15:00… 2024-05-03 IVS M104 M105 04 -… 2024-05-10        
xx BPC-PSM T10/N 1.62 00:00-14:00 Hodnocení laboratoří 2024-05-03 IZG pc O204 Kubík 2024-02-16            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-02-23 IVS N204 N205 11:00… 2024-05-03   INC cv D0206 D0207 D105 Matoušek 2024-05-03            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-08 IVS M104 M105 02 -… 2024-05-10 ISU zk D105 1. termín (D105) 2024-05-10            
xx   IMA1 cv T8/T 5.22 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. týden GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-08 ITS zk E112 2. termín 2024-05-31 IZLO zk D0206 D0207 D105 E112 předtermín 2024-04-12          
xx   IPA zk D0206 08:00-10:00… 2024-05-03 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-15 IVS N204 N205 13:00… 2024-05-03 IZG pc O204 Vaško 2024-03-01            
xx   ITW pc N103 Tesařová 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IDS zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2024-05-10 ITYD0206 D105 Křena 2., 3., 5., 7., 9., 12., týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-15            
xx     IDS N103 09:40-10:40… 2024-05-03   ITYD0206 D105 Křena, Smrčka 2024-04-19 IZG pc O204 Reich 2024-04-12            
xx   IVS zk A112 D0206 D0207 D105 E112 Půlsemestrá… 2024-04-05 IMA1 cv T8/T 5.22 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IW2 pc C304 Pluskal 2., 3., 4., týden          
xx   IPA zk A113 08:00-14:00 Zkouška 2 2024-05-17 IZG pc O204 Milet 2024-04-26            
xx   IZLO cv A112 Síč 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden ISU zk D0206 předtermín 2 (D0206) 2024-05-03   IZG pc O204 Kubík 2024-02-23            
xx     XPC-EIC T12/SC 2.86 09:00… 2024-05-10 ISU zk D105 předtermín 2 (D105) 2024-05-03   IZG pc O204 Vaško 2024-03-08            
xx     fapP zk IO/P384 09:00… 2024-05-17 ITW pc N103 Tesařová 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IZG pc O204 Kubík 2024-02-16 IZG pc O204 Šilling 2024-03-22            
xx       IVS se D0206 D105 Malík… 2024-04-05 IZG pc O204 Vaško 2024-03-01 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-05            
xx       IVS cv D0206 D105 Regéciová… 2024-04-19 IZG pc O204 Šilling 2024-03-15 IZG pc O204 Reich 2024-04-19            
xx     IVS M104 M105 01 -… 2024-05-10   IZG pc O204 Reich 2024-04-12 IZG pc O204 Milet 2024-05-03            
xx   IW2C304 Pluskal 2., 3., 4., 5., týden                  
xx       IZA zk E104 2. termín 2024-05-24 IZG pc O204 Milet 2024-04-26                
xx       IZG zk D0206 D0207 D105 1. termín 2024-05-17 IZG pc O204 Kubík 2024-02-23                
xx       IZLOD0206 D105 Lengál 1., 2., 3., týden IZG pc O204 Vaško 2024-03-08                
xx       IZLOD0206 D105 Holík 4., 5., týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-22                
xx     IZU zk D105 2. termín 2024-05-31 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-05                
xx     JS2 cv T10/N 3.26 Borecká   IZG pc O204 Reich 2024-04-19                
xx     KdasP zk IO/P287 09:00-11:00… 2024-07-26   IZG pc O204 Milet 2024-05-03                
xx     XPC-EICT12/SD 2.99 Kadlec   IZLO cv A112 Síč 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden                
xx       XPC-EIC T12/SC 2.86 10:00… 2024-05-10   IZLO cv A113 Dacík 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden                
xx       IZU zk A112 A113 E105 G202 3. termín 2024-06-07                  
xx     XPC-NE2 cv T10/N 3.23 Soběslavská JS2 cv T10/N 3.26 Borecká                  
xx     marP zk IO/P381 09:30-10:30… 2024-05-10 XPC-NE2 cv T10/N 3.23 Soběslavská                  
xx     marP zk IO/P381 09:30-10:30… 2024-05-17 ZFIIO/P381 Karas                  
xx     uceP cv IO/P158 Zahoran ZFI zk IO/P381 11:00-12:30… 2024-03-15                  
xx         ZFI zk IO/P381 11:00-12:30… 2024-05-03                  
xx       fapP zk IO/P163 10:00-15:00 Termín č. 6 2024-05-17              
xx       marP zk IO/P381 10:30-11:30… 2024-05-10                    
xx         uceP cv IO/P158 Zahoran                  
Význam zkratek:
př - přednáška, se - seminář, cv - numerické cvičení, lb - laboratoř, pc - počítačová laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru